school van het Buitengewoon onderwijs

Opleidingsvorm

BuSO De Richter, Richter 27, 3600 GENK - 089/359025

“Onze school is een school van het Buitengewoon onderwijs”

OPLEIDINGSVORM 3

BASISAANBOD
voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs met redelijke aanpassingen niet haalbaar is

TYPE 3
voor jongeren met emotionele en/of gedragsstoornissen zonder verstandelijke beperking.

TYPE 9
voor jongeren met ASS zonder verstandelijke beperking (geïntegreerde AUTI-werking)

OPLEIDINGsvormen

OPLEIDINGSVORM 1

VOOR WIE?

Jongeren van 13 tot 21 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes, zodat er voldoende aandacht en tijd kan besteed worden aan elke leerling.

OPLEIDINGSVORM 2

VOOR WIE?
Jongeren van 13 tot 21 jaar, met mogelijkheid tot verlenging

EINDDOEL:
het ontwikkelen van competenties die nodig zijn voor het latere leven: wonen, beschermd werken en vrije tijd.

OPLEIDINGSVORM 3

Jongeren krijgen een beroepsopleiding op maat met als doel: tewerkstelling in een gewoon arbeidsmilieu.

De opleiding omvat 4 fasen namelijk het observatiejaar, de opleidingsfase, de kwalificatiefase en de facultatieve integratiefase.

ontdek uw horizonten met:

BUSO DE RICHTER Genk

Secundaire school voorbuitengewoon onderwijs De Richter,

 Richter 27 3600 GENK

OPKOMENDE EVENEMENTEN & UITSTAPPEN VAN ONZE SCHOOL...

Opkomende evenementen en uitstappen van onze school kan je terugvinden op onze FACEBOOK pagina, maar ook op de BLOGSPOT van onze school.