school van het Buitengewoon onderwijs

OpleidingsvorM

BuSO De Richter, Richter 27, 3600 GENK - 089/359025

“Onze school is een school van het Buitengewoon onderwijs”

OPLEIDINGSVORM 2

FASE 1 – VOORBEREIDENDE FASE: A-KLAS OF AANVANGSKLAS
kennismaken en zich goed voelen in de nieuwe school
persoonlijke ontwikkeling: algemene en sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en communicatie
beroepsgerichte vaardigheden

FASE 1 – VORMENDE FASE: B-KLAS OF BASISOPLEIDING
algemene sociale vaardigheden verder ontwikkelen van het voorbije jaar
huishoudelijke vaardigheden: koken, zorg en hygiëne
opleiding op maat: de beroepsgerichte vaardigheden worden verder ontwikkeld, rekening houdend met de kwaliteiten en interesses van de leerling

FASE 2 – ONTWIKKELINGSFASE: C-KLAS OF CONCRETISERING
vaardigheden worden verder ontwikkeld
competenties i.v.m. arbeidshouding: werkdruk, tempo, verantwoordelijkheden
zelfstandig en mobiliteit
schoolse vaardigheden worden praktisch toegepast op andere plaatsen buiten de school

WONEN – begeleiding bij het zoeken naar een gepaste woonvorm
WERKEN – oriënterende stages, kennismaken met verschillende stageplaatsen, samen met leerling en ouders wordt naar een passende stageplaats gezocht met oog op latere tewerkstelling, mogelijke stageplaatsen: Stad Genk, BEWEL, enclaves in Scania, Essers, Noliko, Panasonic
VRIJE TIJD – kennismaken met allerlei mogelijkheden om vrije tijd en vakanties in te vullen, samen op reis: natuur -en cultuurklassen, buitenlandse reis
RIJBEWIJS – voorbereiding en begeleiding bij het behalen van het theoretisch rijbewijs

OPLEIDINGsvormen

OPLEIDINGSVORM 1

VOOR WIE?

Jongeren van 13 tot 21 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes, zodat er voldoende aandacht en tijd kan besteed worden aan elke leerling.

OPLEIDINGSVORM 2

VOOR WIE?
Jongeren van 13 tot 21 jaar, met mogelijkheid tot verlenging

EINDDOEL:
het ontwikkelen van competenties die nodig zijn voor het latere leven: wonen, beschermd werken en vrije tijd.

OPLEIDINGSVORM 3

Jongeren krijgen een beroepsopleiding op maat met als doel: tewerkstelling in een gewoon arbeidsmilieu.

De opleiding omvat 4 fasen namelijk het observatiejaar, de opleidingsfase, de kwalificatiefase en de facultatieve integratiefase.

ontdek uw horizonten met:

BUSO DE RICHTER Genk

Secundaire school voorbuitengewoon onderwijs De Richter,

 Richter 27 3600 GENK

OPKOMENDE EVENEMENTEN & UITSTAPPEN VAN ONZE SCHOOL...

Opkomende evenementen en uitstappen van onze school kan je terugvinden op onze FACEBOOK pagina, maar ook op de BLOGSPOT van onze school.